Επανεξέταση της Περιφερειακής Ελκυστικότητας σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ

Στελέχη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σε συνεργασία με την διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ), πραγματοποίησαν συναντήσεις εργασίας με στόχο την επανεξέταση της περιφερειακής ελκυστικότητας. Έχοντας αναγνωρίσει τη χαμηλή απόδοση της ΠΑΜΘ σε κοινωνικοοικονομικούς δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χριστόδουλος Τοψίδης σύστησε μια ομάδα εργασίας, με
Το άρθρο Επανεξέταση της Περιφερειακής Ελκυστικότητας σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.