Εγγραφές με ειδικότητα ”Βοηθός Νοσηλευτικής” στη ΣΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης

Στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ Χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2024-2025, σύμφωνα με τον αριθμ. πρωτ. Γ6α/Γ.Π 21609/ 8-5-2023(ΦΕΚ τεύχος Β’ αρ. φύλλου 3027 ) και με την απόφαση Γ6α/Γ.Π18290 (ΦΕΚ τεύχος Β’ 2591/ 1-5-2024) Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό
Το άρθρο Εγγραφές με ειδικότητα ”Βοηθός Νοσηλευτικής” στη ΣΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.