Εργαστήριο για το σχεδιασμό πολιτιστικής ταυτότητας στο Χατζιδάκειο

Στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου με τίτλο «Σχεδιασμός πολιτιστικού Masterplan, πολιτιστικής αναπτυξιακής πολιτικής και πολιτιστικής ταυτότητας (Brand) για Επιλεγμένες Περιοχές της χώρας», που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο Συμμετοχικό Εργαστήριο για τη διατύπωση προτάσεων και προτεραιοτήτων πολιτιστικής πολιτικής για την πόλη της Ξάνθης. Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στον Πολυχώρο
Το άρθρο Εργαστήριο για το σχεδιασμό πολιτιστικής ταυτότητας στο Χατζιδάκειο εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.