Ενημέρωση ΓΔΜΕ 2-2024 : «Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα τρέϊλερ)»

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι με το άρθρο 69 του Ν. 5108/24 (ΦΕΚ-65/Α/2-5-24) «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.» επήλθαν ρυθμίσεις για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα
Το άρθρο Ενημέρωση ΓΔΜΕ 2-2024 : «Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα τρέϊλερ)» εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.