Τζαμάλα – Η Θράκη, αρχαίος κήπος εθίμων. Του Θανάση Μουσόπουλου

Του Θανάση Μουσόπουλου  Ο Κώστας Ρωμαίος που ασχολήθηκε με αγάπη και εμβρίθεια με τον Λαϊκό  μας πολιτισμό παρατηρεί : « Η Θράκη από όλες τις άλλες μεγάλες περιοχές του ελληνικού χώρου, έχει τις πληρέστερες και τις αρχαϊκότερες μορφές ελληνικής λατρείας » και στη συνέχεια διαπιστώνει ότι : « Ενώ έχουμε στη διάθεσή μας πλούσιες και
Το άρθρο Τζαμάλα – Η Θράκη, αρχαίος κήπος εθίμων. Του Θανάση Μουσόπουλου εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.