Ιστορική Περιήγηση: Ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση – Ανακαλύπτοντας την Ξάνθη της ύστερης οθωμανικής εποχής

Ο 19 ος αιώνας είναι μια ιδιαίτερα κομβική περίοδος για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι ευρύτερες εξελίξεις και οι μεγάλες εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις αυτής της περιόδου αναμόρφωσαν τις οθωμανικές πόλεις και επηρέασαν τις τοπικές κοινωνίες, καθώς βελτίωσαν αισθητά τη θέση των διαφόρων εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων, οι οποίες ανέπτυξαν σε σημαντικό βαθμό την κοινωνική και πολιτιστική τους ζωή. Στο
Το άρθρο Ιστορική Περιήγηση: Ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση – Ανακαλύπτοντας την Ξάνθη της ύστερης οθωμανικής εποχής εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.