Εργαστήρι «Πόλη και Μνήμη»: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Αρχιτεκτονική Ξάνθης

Ένας διάλογος με το αρχιτεκτονικό φορτίο της Ξάνθης και την έννοια του μνημείου. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το εργαστήρι «Πόλη και Μνήμη», το οποίο διοργάνωσε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών (ΔΠΘ), με τηνυποστήριξη του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, και στο οποίο συμμετείχαν μαζικά φοιτητές του τμήματος. Όσοι συμμετείχαν γνώρισαν όψεις της αστικής μεταβολής της πόλης μας, με
Το άρθρο Εργαστήρι «Πόλη και Μνήμη»: Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Αρχιτεκτονική Ξάνθης εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.