Χρειαζόμαστε περισσότερο πράσινο; Της Ευρώπης Μισαηλίδου

Το ξέρατε ότι περίπου το 25% της υγείας μας καθορίζεται από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε; Η υγεία στις πόλεις εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η ατμοσφαιρική και η ηχητική ρύπανση, τα φαινόμενα αστικής θερμικής νησίδας και την έλλειψη πρασίνου. Παρόλο που αυτοί οι παράγοντες είναι διαφορετικοί και επηρεάζουν μέσω διαφορετικών οδών την υγεία,
Το άρθρο Χρειαζόμαστε περισσότερο πράσινο; Της Ευρώπης Μισαηλίδου εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.