“Χρυσό” στην JTI για το Equal Parents

Την ύψιστη τιμητική διάκριση, το χρυσό βραβείο, απέσπασε η JTI Hellas στα Boussias D+I Αwards για ένα πρόγραμμα-«ομπρέλα», το #EqualParents @JTI Hellas στο πλαίσιο της στρατηγικής της DEI (Diversity, Equity, Inclusion) και της προώθησης κουλτούρας πολυμορφίας και ένταξης που περιλαμβάνει αρκετές επιμέρους δράσεις υπό το πρίσμα της ίσης μεταχείρισης προς τα δύο φύλα: Είναι χαρακτηριστικό
Το άρθρο “Χρυσό” στην JTI για το Equal Parents εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.