Το οικοσύστημα καινοτομίας στην ΑΜΘ εξελίσσεται! Επιπλέον 30 Νέες Επιχειρηματικές Ομάδες στη Θερμοκοιτίδα του ΔΠΘ!

Η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων ΔΠΘ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης για την ένταξη νέων επιχειρηματικών ομάδων στην Thinc. Μετά το πέρας της διαδικασίας του Β΄κύκλου αιτήσεων για εισαγωγή στη θερμοκοιτίδα, η Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκλήρωσε την βαθμολογική διαδικασία και ανακοινώνει την επιλογή 30 νέων ομάδων στη Θερμοκοιτίδα. Το σύνολο πλέον των ομάδων ανέρχεται στις 50, που
Το άρθρο Το οικοσύστημα καινοτομίας στην ΑΜΘ εξελίσσεται! Επιπλέον 30 Νέες Επιχειρηματικές Ομάδες στη Θερμοκοιτίδα του ΔΠΘ! εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.