Κεντρική Πλατεία Ξάνθης του παλιού καιρού

Του Μανώλη Σ. Χούμα Ο σχεδιασμός της ανάπλασης της Πλατείας έγινε επί δημαρχίας Γεωργίου Μαυρομιχάλη και υλοποιήθηκε επί δημαρχίας Ευριπίδη Χασιρτζόγλου. Ο ξαφνικός θάνατος του Γ.Μαυρομιχάλη στέρησε τη χαρά της πραγματοποίησης του οράματός του, που ήταν η εκ βάθρων ριζική αναδιαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας της οθωμανικής περιόδου. Η Πλατεία οριοθετείται κι ορθογωνίζεται με κράσπεδα, η
Το άρθρο Κεντρική Πλατεία Ξάνθης του παλιού καιρού εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.