Δωρεάν Ενέργεια από τα Αρδευτικά Κανάλια της Ξάνθης. Του Κώστα Τριανταφυλλίδη

Μια πρόταση με σημαντικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Η γη είναι πόρος αναντικατάστατος και πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ. Ειδικά, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε γη μέσης και υψηλής παραγωγικότητας μειώνει την αυτάρκειά μας σε τρόφιμα και δεν είναι βιώσιμη επιλογή. Πρέπει, πλέον, να σταματήσει αυτή η πρακτική και να περιοριστεί η σπατάλη γης. Από
Το άρθρο Δωρεάν Ενέργεια από τα Αρδευτικά Κανάλια της Ξάνθης. Του Κώστα Τριανταφυλλίδη εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.