Τρίτη διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ξάνθης

Την Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η 3 η Ανοιχτή Διαβούλευση, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ξάνθης. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής: 11: 00 – 11:05 Χαιρετισμός – Τοποθέτηση Δημάρχου 11:05 -11:15: Εισήγηση στο Σχέδιο Δράσης, Διευθυντής Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης εταιρείας Διαδικασία Α.Ε., Γιώργος Κουμπαράκης 11:15
Το άρθρο Τρίτη διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ξάνθης εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.