Στην Ξάνθη ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας Α. Κυριαζής. Επισκέφτηκε τη θερμοκοιτίδα του ΔΠΘ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση «Οι νέες χρηματοδοτήσεις για την Έρευνα και Καινοτομία κατά την περίοδο 2021 – 2027», που διοργανώθηκε από τη θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας “Thinc” Thrace incubator σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κεντρικός ομιλητής και συντονιστής της συζήτησης που ακολούθησε ήταν ο Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
Το άρθρο Στην Ξάνθη ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας Α. Κυριαζής. Επισκέφτηκε τη θερμοκοιτίδα του ΔΠΘ εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.