Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Ίδρυμα

Με Δελτίο Τύπου ανακοινώνονται τα σεμιναριακά μαθήματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Ξάνθης στο Ίδρυμα θρακικής Τέχνης και Παράδοσης: Πως διαμορφώθηκε η πόλη της Ξάνθης και πως εξελίχθηκε η τοπική κοινωνία στο πέρασμα του χρόνου; Με ποιο τρόπο και σε τι βαθμό οι ποικίλες πληθυσμιακές μετακινήσεις που έλαβαν χώρα στο χρονικό διάστημα του 19ου και
Το άρθρο Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Ίδρυμα εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.