Μεγάλη αύξηση του ιικού φορτίου σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη

Αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στο μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα σε έξι από τις δώδεκα περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων (ΕΔΕΛ) του ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 5-11 Σεπτεμβρίου, σε σχέση με την εβδομάδα 29 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου. Πτωτικές τάσεις παρατηρήθηκαν σε τέσσερεις από τις δώδεκα περιοχές του ΕΔΕΛ
Το άρθρο Μεγάλη αύξηση του ιικού φορτίου σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.