Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και η μεγάλη εικόνα

Toυ Ιωάννη Μπάρκα* Η Ελλάδα ως χώρα μέλος της ΕΕ, όπως και τα λοιπά κράτη – μέλη, δεσμεύεται από τους Κανονισμούς, τις αποφάσεις και τις Οδηγίες της ΕΕ. Οι αποφάσεις και οι Κανονισμοί έχουν άμεσα δεσμευτικό χαρακτήρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, ενώ οι Οδηγίες πρέπει να ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία των κρατών –
Το άρθρο Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και η μεγάλη εικόνα εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.