Στη Ρουμανία το 2ο ΓΕΛ Ξάνθης για το Erasmus+

Το 2ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+“ACTIVE PERFORMANT LIFELONG EDUCATION”, πραγματοποίησε την 5η κινητικότητα στο ΙΑΣΙΟ, στη Ρουμανία. (Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Λιθουανία και Τουρκία). Ήρθαμε σε επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ρουμανίας και θαυμάσαμε το πολύ καλά οργανωμένο σχολείο Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Iaşi (“Virgil Madgearu” Economical College)
Το άρθρο Στη Ρουμανία το 2ο ΓΕΛ Ξάνθης για το Erasmus+ εμφανίστηκε πρώτα στο Xanthi 2.