Αλλάζουν ΔΟΥ οι φορολογούμενοι στη Θράκη

Ανακαθορίζεται από την ΑΑΔΕ η κατά τόπο αρμοδιότητα ορισμένων εφοριών, με στόχο, όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή, τη διαρκή αναβάθμιση της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Για την Ξάνθη, πάντως,  δεν προκαλείται κάποια αλλαγή. Ειδικότερα, πρόκειται για τις εξής ΔΟΥ: Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Α’ , Δ’ , ΙΒ’ , ΙΓ’