Εγγραφές στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης

Όπως ενημερώνει το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης: Σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων). Για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης για το σχολικό έτος 2022- 2023