Το νέο Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης. Πρόεδρος ο Χ. Χόχολης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ξάνθης που προέκυψε κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ετήσια Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου την 17 η Απριλίου 2022, συγκροτήθηκε σε σώμα την Δευτέρα 18 Απριλίου και αποτελείται από τους παρακάτω : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Χόχολης Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος Σερραίος Λοΐζος Γεν. Γραμματέας Βλαχόπουλος Σταύρος