Ιστοσελίδα απέκτησε η ΥπηρεσίαΝεοτέρων Μνημείων ΑΜΘ

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου: Από το έτος 1982, η 18η Απριλίου κάθε χρόνου έχει ορισθεί από την UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/Εκπαιδευτική Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών) μετά από πρόταση του ICOMOS (International Council of Monuments & Sites/Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών), ως Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τόπων. Η επέτειος