Νέο Δ.Σ. στην Ένωση Απόστρατων Αστυνομικών Ξάνθης. Πρόεδρος ο Φ. Καραμπιπέρης

Στις 10-4-2022 η Ένωση Απόστρατων Αστυνομικών Ξάνθης, πραγματοποίησε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ. Σ. 3ετούς θητείας. Τα νέα μέλη που εξελέγησαν συγκροτήθηκαν στις 13-4-2022 σε σώμα ως ακολούθως: Α΄ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ Θεοφάνης ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΑΞΙΩΝΗΣ Σωτήριος Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΑΡΑΣ Δημοσθένης ΤΑΜΙΑΣ ΡΗΓΑΚΗΣ Γεώργιος ΒΟΗΘΟΣ