Εκπαιδευτική επίσκεψη του 2ου ΕΠΑΛ Ξάνθης στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο προγράμματος ERASMUS+

Το 2ο ΕΠΑΛ Ξάνθης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus+ /Δράση ΚΑ229 / School Exchange Partnerships, με τίτλο “Equality in Action”, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, από 20 έως τις 26 Μαρτίου 2022. Το Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα πραγματεύεται θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων και συμμετέχουν σχολεία από