Με επιτυχία και συμμετοχή το σεμινάριο της Μαθηματικής εταιρίας

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 03/04/2022 με επιτυχία η ημερίδα Μαθηματικών, που διοργάνωσε το Παράρτημα Ξάνθης της ΕΜΕ στο 2ο ΓΕΛ Ξάνθης με ομιλητές τους: Δρ Ν. Ανταμπούφη, Σ.Ε.Ε. Α.Μ.Θ. και Μ.Εd. Α. Εξαφτόπουλο, Υποδιευθυντή του 2ου ΓΕΛ. Ευχαριστούμε τους ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες τους, το Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Ξάνθης για τη φιλοξενία και