Δήμος Ξάνθης: “Ενδυνάμωση του ΚΕΠ Ξάνθης στην ψηφιακή εποχή”

Τα πολύ σημαντικά βήματα που έχει διανύσει, σε μικρό χρονικό διάστημα, το ΚΕΠ Ξάνθης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αποτέλεσαν τον λόγο, για τον οποίο επιλέχθηκε να συμμετάσχει σε δύο διαδικτυακά εργαστήρια, στο πλαίσιο των σεμιναρίων που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μεταξύ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΑΣΑ) και εργαζομένων των ΚΕΠ