Το Κάστρο της Ξάνθης σε μακροχρόνια αναμονή αξιοποίησής του

Toυ Μ.Χούμα Η Ακρόπολη της βυζαντινής Ξάνθειας αναμένει σιωπηρά και υπομονετικά την ανάστασή της, όμως η υλοποίηση ενός τέτοιου σοβαρού και πολυδάπανου έργου, ξεφεύγει απ’ τα στενά οικονομικά πλαίσια της τοπικής κοινωνίας και χτυπάει την πόρτα της Ελληνικής Πολιτείας. Μια ανάσταση που θα επιβεβαιώσει την μακραίωνη ελληνικότητα του τόπου και που θα εκτοξεύσει στα ύψη