“Το χιόνι των Αγράφων” το Σάββατο στη ΦΕΞ

Παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Χατζημωυσιάδη « Το χιόνι των Αγράφων» θα πργματοποιηθεί το Σάββατο 2 Απρίλιου 2022 στις 19.30 στο  Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης. Δεκαοχτώ Φεβρουαρίου του 1948. Η ταξιαρχία Αόπλων Ρούμελης, υπό την αρχηγία του Γιώργου Γούσια, ξεκινά να μεταφέρει εφεδρείες για τον Δημοκρατικό Στρατό από τη Βράχα προς τη Μακεδονία. Χίλιοι τριακόσιοι επίστρατοι