2η Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ξάνθης

Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ξάνθης πραγματοποιείται η 2η ανοιχτή διαβούλευση, τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ξάνθης, στις 6:30 το απόγευμα. Στη σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Ξάνθης αναφέρει: Βασικό αντικείμενό της είναι η παρουσίαση του Οράματος, των Προτεραιοτήτων και των Στόχων, καθώς και των εναλλακτικών