Η ιστορία των αναπτυξιακών νόμων στην Ελλάδα από την Ena

Η ιστορία των αναπτυξιακών νόμων στην Ελλάδα μετράει σχεδόν 70 χρόνια και έχει τις ρίζες της στο Σύνταγμα του 1952. Σκοπός των αναπτυξιακών νόμων είναι η παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Μέχρι σήμερα έχουν ψηφιστεί 139 αναπτυξιακοί νόμοι, με τον νέο “Αναπτυξιακό νόμο – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη” που πρόσφατα ψηφίστηκε