36 μαθητές και 13 εκπαιδευτικοί από 4 χώρες στην Ξάνθη για το Erasmus+

Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+KA229 «Playing With Maths», φιλοξένησε στην πόλη μας τριάντα έξι μαθητές και δεκατρείς εκπαιδευτικούς από τη Γαλλία, την Κροατία, την Πορτογαλία και την Τουρκία. Τις αποστολές καλωσόρισε θερμά ο Δήμαρχος της Ξάνθης στο Δημαρχείο και ακολούθησε η έναρξη της εκπαιδευτικής εβδομάδας στο σχολείο με