Νέο Δ.Σ. στο Παράρτημα Ξάνθης της Μαθηματικής Εταιρίας

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Παραρτήματος Ξάνθης της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.) εξέλεξαν την Κυριακή 06/02/2022 νέα Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε) και νέο Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.). Η εκλογή και η ανάληψη των προβλεπόμενων από το καταστατικό θέσεων έγινε με απόλυτη ομοφωνία. Νέα Διοικούσα Επιτροπή: Πρόεδρος: Ταουκτσόγλου Αναστασία Αντιπρόεδρος: Ανταμπούφης Νικόλαος Γενικός Γραμματέας: Γενναδίου Ευαγγελία Ειδικός