Σειρά επαφών του ΣΕΒ στη Θράκη για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής

Οι αναπτυξιακές προκλήσεις και δυνατότητες για την επιχειρηματικότητα και μεταποίηση στη Θράκη είναι στο επίκεντρο των δράσεων του ΣΕΒ, υποστηρίζει σχετικό δελτίο Τύπου για τις επαφές των παραγοντων του Συνδέσμου Βιομηχάνων στην περιοχή. Αναλυτικά σημειώνει: Με σειρά επαφών με δυναμικές επιχειρήσεις, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και τους θεσμικούς παράγοντες της περιοχής, και με στόχο την