Παράταση για αιτήσεις χρήσης κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Ξάνθης

Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει  τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες ότι με την υπ αριθμ. 6/15-02-2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, αποφασίστηκε η παράταση για το χρονικό διάστημα κατάθεσης των αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστου χώρου δημοτικού χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων για το έτος 2022. Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες