Η νέα ηγεσία του ΤΕΕ Θράκης μετά τις πρόσφατες εκλογές

Ολοκληρώθηκαν, σε ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Προεδρείου της Αντιπροσωπείας καθώς και του νέου Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-Θράκης Η σύνθεσή του νέου Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-Θράκης έχει ως εξής: Πρόεδρος Αντιπροσωπείας: Γεώργιος Κουκουράβας, Πολιτικός Μηχανικός (Αλεξ/πολη) Αντιπρόεδρος