Παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός για την εκπόνηση του Master Plan για το Λιμένα Λάγους

Την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση του Σχεδιασμού για την εκπόνηση Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) του Λιμένα Πόρτο Λάγος στην αίθουσα του Μουσείου Παραδοσιακών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα. Tην παρουσίαση του Master Plan έκανε η επιστημονική ομάδα της εταιρείας ReDePlan Α.Ε. Consultants και η μελέτη χρηματοδοτήθηκε