Προκαταρκτική εξέταση για την πορεία μειονοντικών για την ΤΕΞ

Προκαταρκτική εξέταση για την πορεία που είχα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου 2021 από παράγοντες της μειονότητες, βουλευτές και άλλα στελέχη για την αποκαλούμενη “ΤΕΞ” έχει ξεκινήσει από την Εισαγγελία Ξάνθης για τη διερεύνηση της πιθανής τέλεσης αδικημάτων σε σχέση με τις δηλώσεις που έγιναν καθώς και σε σχέση με τους υγειονομικούς περιορισμούς. Το Κόμμα Ισότητας