Από τα δίκτυα 5G σε 6G – νέες καινοτομίες και πότε θα τις δούμε

Η τεχνολογία του 6G αποτελεί τη νέα γενιά ασύρματων τηλεπικοινωνιών που θα αντικαταστήσει το 5G. Τα συγκεκριμένα δίκτυα θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν υψηλότερες συχνότητες από ότι σήμερα τα δίκτυα 5G, παρέχοντας σημαντικά μεγαλύτερο εύρος ζώνης και πολύ χαμηλότερες καθυστερήσεις. Η σημαντική αυτή διαφορά στην ταχύτητα δεν είναι απλά μεγάλη, είναι κολοσσιαία με βάση