Εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο Ξάνθης στις 10 Φεβρουαρίου

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ν, Ξάνθης , καλεί τα μέλη του σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και ορίζει τις ακόλουθες ημερομηνίες διενέργειάς της: Α ́ πρόσκληση Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 (18.00-21.00) Β ́ πρόσκληση Τετάρτη 02 Φεβρουαρίου 2022 (18.00-21.00) Γ ́ πρόσκληση Τετάρτη 09 Φεβρουαρίου 2022 ( 18.00-21.00 ). Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των εμλών θα