Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ξάνθης: Σχολείο βασικής εκπαίδευσης και αυτοπροστασίας

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ξάνθης οργανώνει και φέτος το Σχολείο Βασική εκπαίδευσης & Αυτοπροστασίας και σας καλεί να το παρακολουθήσετε. Στις 15 και 16/01/2022 θα γίνει το Άνοιγμα του Σχολείου από τον Δ/ντη εκπαίδευσης της Ε.Ο.Δ. Ζαφείρη Τρόμπακα που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΖΟΟΜ τα απόγευμα από τις 18:00 μέχρι τις 21:00. Οι θεματικές για το Σαββατοκύριακο αυτό που θα