Νοσηλεύτρια αναλαμβάνει τη φροντίδα ηλικιωμένων

Νοσηλεύτρια, αναλαμβάνει την φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου στον χώρο του ή στον δικό της. Ευέλικτο ωράριο εργασίας, εξυπηρετεί. Με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας του ατόμου από τα προβλήματα που έχει λόγω ηλικίας ή από παθολογικά αίτια. Με αγάπη, υποστήριξη για την υγιεινή πετυχαίνετε σε μεγάλο βαθμό η αυτοβελτιωση. Πληροφορίες 2541083953