Οι Αντιπεριφερειάρχες-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΜΘ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ ορίζονται οι εξής Αντιπεριφερειάρχες:  Πρόεδρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Αλέξιος Πολίτης.  Τακτικό μέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Κουρτίδης, με αναπληρωτή το Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χρήστο Γάκη.  Τακτικό μέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας,