Το χωριό που ‘θελε ν’ αλλάξει όνομα, για τον Στρατηγό Πλαστήρα

Οι πρόσφυγες ήρθαν στην πεδιάδα της Ξάνθης κι έκαναν πρόχειρους καταυλισμούς σε αντίσκηνα. Εκεί στην σημερινή Νέα Κεσσάνη (πριν το Πόρτο Λάγος) υπήρχαν βαλτοτόπια κι ο κόσμος αρρώσταινε από ελονοσία. Ο στρατηγός Παλαστήρας γυρνούσε απ’ το μέτωπο και σταμάτησε να τους χαιρετίσει. Όλοι έπεσαν επάνω του. Ζητούσαν πόσιμο νερό, υδροδότηση και να ξεφύγουν απ’ την