Η διαδικτυακή παρουσίαση του ημερολογίου του Λυκείου Ελληνίδων. Αφιερωμένο στη Μικρασιατική Καταστροφή

Διαδικτυακή ήταν η παρουσίαση του ημερολογίου του 2022 του Λυκείου Ελληνίδων που είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή. “Το 2022 αποτελεί περίοδο ιστορικού αναστοχασμού, αλλά και αναγνώρισης της συμβολής των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, τόσο στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Ελλάδας, όσο και στον εκσυγχρονισμό του