Μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς από τους εθελοντές της JTI

Η ανανεωμένη στρατηγική Βιωσιμότητας και Αειφορίας της JTI και οι αρχές της συμπερίληψης, της ένταξης και της ίσης μεταχείρισης που υιοθετεί η εταιρεία, εφαρμόζονται στην πράξη και με δράσεις για τη στήριξη και την ανακούφιση ευάλωτων ομάδων της Κοινωνίας.  Στο πνεύμα αυτό, οι εθελοντές εργαζόμενοι της εταιρείας και του εργοστασίου στην Ξάνθη μέσα από οργανωμένες