Η JTI ισχυρός σύμμαχος των εργαζομένων για την εξάλειψη των διακρίσεων και των ανισοτήτων

Συμμετοχή της JTI στο forum «Be an Ally» της MeXOXO  Τις αρχές και πρακτικές που εφαρμόζει η JTI τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, για την καταπολέμηση των διακρίσεων και ανισοτήτων στους χώρους εργασίας, ανέπτυξε η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της εταιρείας, κ. Γεωργία Καρούντζου μιλώντας στο forum «Be An Ally» της ΜΚΟ Mexoxo, που πραγματοποιήθηκε