Ο Σ. Ζουρίδης Πρόεδρος στην Ένωση Τ.Ε. Μηχανικών Ξάνθης

Νέα Διοικούσα  Επιτροπή στο Περιφερειακό Τμήμα Ξάνθης της Επαγγελματικής-Επιστημονικής Ένωσης Τ.Ε. Μηχανικών αναδείχτηκε μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 15-11-2021. Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού τμήματος Ξάνθης αποτελείται από: Ζουρίδης Σταύρος (Μηχανολόγος Μηχανικός τ.ε) , ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ποταμίτης Γεώργιος (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός τ.ε.), ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ποιμενίδου Κωνσταντίνα (Μ.Α.Α.Κ τ.ε.) , ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γανίδης Αθανάσιος (Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων),