Γενική Συνέλευση και Εκλογές στη ΦΕΞ για το 2021

Το Δ.Σ. της Φ.Ε.Ξ. καλεί τα μέλη του συλλόγου σε  Γενική  Συνέλευση και Εκλογές την Κυριακή 12 -12-2021  και ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στο Σπίτι Πολιτισμού της Φ.Ε.Ξ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές  θα επαναληφθούν την Κυριακή 19-12-2021 και ώρα 10.00 π.μ έως 14.00 μ.μ. στο Σπίτι Πολιτισμού της Φ.Ε.Ξ.  Θέματα:  Εκλογή