Κατηγορίες Μελισσόπουλου για την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος

  Παραθέτοντας στοιχεία απο την έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ο Σάββας Μελισσόπουλος, κατηγορεί τη δημοτική αρχή για μικρό ποσοστό υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος. Αναλυτικά: κ. Δήμαρχε, Η δουλειά που σας ανέθεσε το 2019 ο Ξανθιώτικος λαός ΠΡΟΦΑΝΩΣ και δεν αφορούσε μόνο τις εκδηλώσεις, τις βραβεύσεις, τις φωτογραφήσεις και