Εφραιμίδης: Ως τις 19 Νοεμβρίου στην κυκλοφορία η Παράκαμψη Ξάνθης

Στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης Νίκος Εφραμίδης με με θέμα την ολοκλήρωση ενός έργου που θα εκτελεστεί με ΣΔΙΤ ενώ αναφέρθηκε σε όσα έργα, ήδη ενταγμένα, πρόκει να συμβασιοποιηθούν το επόμενο διάστημα μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Το ύψος τους σύμφωνα με το Ν. Εφραιμίδη ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ Επιπλέον